Datorprogram

EkWin ver 1.50
Program för beräkning av belysningskostnader

Program för beräkning av belysningskostnader. Kostnaden beräknas som årskostnad. Den årliga kapitalkostnaden beräknas med en annuitetsfaktor till vilken läggs kostnaden för energi, ljuskällor och underhåll.

Programmet kan användas till:

 • Beräkna vad en belysning kostar per år.
 • Jämföra alternativa investeringar.
 • Undersöka hur energibesparande åtgärder påverkar kostnaden.
 • Känsllighetsanalys för exempelvis höjda energipriser.
 • Utgöra mall för redovisning av belysningskostnader.

Kalkylerna kan sparas och skrivas ut. Databas med priser och driftdata för ljus-
källor ingår och kan underhållas av användaren. Standardvärden för att underlätta inmatningen. Nu även förbättrat stöd för att beräkna kostnader för utomhus-belysning.

EkWin ver 1.50 är gratis !!!

Ladda ner programmet EkWin genom att högerklicka på länken och välj Spara mål som ...

Filen SELF.EXE är ett självuppackande installationsprogram. När du laddat ner filen dubbelklickar du på den så installerar sig programmet i en katalog med namnet EkWin.

Om du får problem med att brandväggen eller virusskyddet hindrar dig från att ladda ner filen kan du beställa en CD vid e-post.

Tacksam för komentarer och synpunkter på programmet / Leif Wall.

I början av 2006 kommer ny version (2.00) som även klarar livscykelkostnader med beräkning enligt nuvärdesmetoden. Den metoden rekommenderas av Energimyndig-heten och Ljuskultur för att bedöma lönsamheten i olika investeringar.

Du kan registrera din kopia av EkWin 1.50. Det kostar 500 kr. Registreringen innebär att du får:

Programkopia med inlagt företagsnamn (finns med på utskriften).

Tillgång till suppport på telefon och e-post.

Rabatt på 500 kr vid senare köp av EkWin 2.00. (Troligt pris 1.200 kr + moms)

Photopia ver 2.00
Program för konstruktion av reflektorer

Programmet är utvecklat av Lighting Technologies Inc USA

Med Photopia kan ljusfördelningar och verkningsgrader beräknas för reflektorer och armaturer. Resultaten kan sparas som ljusdatafiler i IES-, TM14 och LTLI-format. Dessa filer kan exempelvis användas för att beräkna belysning i olika lokaler.

Grundversionen av fotopia kan användas för reflektionsberäkningar. Med en tilläggsmodul kan även refraktionsberäkningar genomföras. Med programmet följer ett antal olika reflektormaterial. Ytterligare ett stort antal reflektormaterial kan köpas till, antingen som ett paket eller som enstaka filer.

Konstruktionen går till på följande sätt

 • Reflektorn ritas i ett CAD-program som en ytmodell i 3D och sparas som DXF eller DWG filer.
 • Filerna importeras i Photopia.
 • I Photopia anger man reflekterande sida samt lägger på ytmaterial.
  En 3D modell importeras av ljuskällan. Med modellen följer ljuskällans ljusfördelning i IES format. Modeller av de flesta ljuskällor följer med programmet.
 • Beräkning / simulering körs i Photopia varefter resultatet kan granskas och sparas.Wabema / Ljusskolan
Navaren AR, 751 71 KNIVSTA
info@wabema.se
Tel: 018 - 38 09 90, Fax: 018 - 34 95 60
Sidan uppdaterad 2005-11-26